Despre proiect

ADAPTOR – ID proiect POSDRU/132/5.1/G/125009

Din 30 martie 2014, S.C. 3 ART S.R.L. este partener, alături de Orașul Baia Sprie în proiectul „ADAPTOR”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea integrării pe piața muncii în următoarele 12 luni a 320 de șomeri, cu accent pe șomerii de lungă durată, prin consolidarea unui acord între nevoile șomerului și nevoile pieței muncii, în vederea asigurării de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea gradului de informare, consiliere a 320 de șomeri asupra perspectivelor oferite de piața muncii, contribuind la atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața muncii, în vederea obținerii unei rate cât mai mari de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piața muncii.

2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 108 șomeri, contribuind la reducerea șomajului de lungă durată prin acțiuni preventive și corective.

3. Creșterea responsabilizării sociale a tuturor factorilor implicați în proiectul nostru prin crearea și activarea GRUPURILOR DE SPRIJIN.

4. Stimularea antreprenoriatului local prin înființarea a 25 afaceri.

5. Creșterea numărului persoanelor ocupate din regiune, prin furnizarea de activități integrate care să conducă la angajarea a 39 de șomeri din grupul țintă.

6. Creșterea capacității de a răspunde cerințelor pieței muncii prin cursuri de perfecționare, specializare, calificare pentru 300 de șomeri, îmbunătățind capacitatea de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă a șomerilor în special de lungă durată, și a persoanelor inactive.

Valoarea proiectului este de 1.629.036,39 lei.