Activitati

A1.MANAGEMENT

            Va fi realizat in cadrul unei activiatati orizontale, pe toata perioada de implementare a proiectului si va cuprinde 4 subactivitati:

  • 1.1 - Constituire echipa de management si implementare – se vor stabili atributiile si responsabilitatile expertilor, elaborare fise de post, selectie experti, incheiere contracte de munca; stabilire, planificare si organizare strategie de comuni intre experti proiect.
  • 1.2 - Elaborarea/actualizarea documentelor, metodologiilor, procedurilor si regulilor necesare implementarii proiectului-notificari, acte aditionale, grafice actualizate...
  • 1.3 - Coordonarea si monitorizarea activitati proiectului, raportare tehnico-financiara a rezultatelor–rapoarte lunare experti, rapoarte lunare privind stadiul implemntarii proiectului (rapoarte de progres tehnico-financiare), rapoarte finale activitate (la finalul fiecarei activitati, partenerul responsabil elaboreaza un raport complex, inclusiv cu imagini, a activitatii implementate), RTF-uri,cereri de rambursare.
  • 1.4  - Stabilire, planificare si realizare achizitii–plan achizitii (actualizat periodic, daca este cazul), identificare CPV-uri, elaborare documente, derulare achizitii, contracte semnate (procedura se stabileste in cadrul 1.2)
  •  

A2. PUBLICITATE SI PROMOVARE PROIECT

            Descrierea activitatii A2 - Promovarea obiectivelor, activitatilor si rezultatelor estimate ale proiectului va fi realizata in cadrul unei activitati orizontale, pe toata perioada de implementare a proiectului si va cuprinde 4 subactivitati:

  • 2.1 Promovare proiect si identitate vizuala elaborata comunicate/anunturi de presa privind inceperea si finalizarea anumitor activitati/evenimente, stadiul implementarii, transmitere spre publicare in ziare, postare pe site beneficiari si partener, pe site proiect, pe site-uri specializate; elaborare, afisare si mentinere a elementelor de identitate vizuala a proiectului, elaborare sigle (color si alb negru), afisarea acestora (pe fiecare document elaborat in cadrul proiectului,  in locuri vizibile unde se deruleaza proiectul, pe bunurile achizitionate), actualizarea acestora pe toata durata de implementare a proiectului respectand M.I.V.
  •  2.2 Organizare si realizare CONFERINTE LANSARE SI FINALA – planificare conferinte, realizare dosar de achizitie privind organizarea evenimentelor, elaborare comunicate/anunturi de presa, realizare si transmitere invitatii, identificare si pregatire materiale publicitare, elaborare chestionare si analiza acestora, intocmire raport conferinta inclusiv imagini.
  • 2.3 Elaborare, aprobare, realizare si distribuire materiale publicitare – concepere si elaborare materiale publicitare prevazute in buget, distribuirea acestora (in cadrul sesiunilor de informare si consiliere, conferintelor, etc)
  • 2.4 Realizare site proiect, actualizare periodica a acestuia – conceperea si realizarea unui site proiect, transmitere spre aprobare la OIR responsabil, mentinerea si actualizarea periodica a acestuia
  •  

A3. FURNIZAREA SERVICIILOR DE INFORMARE SI CONSILIERE PROFESIONALA/MEDIERE           

In cadrul acestei activitati, identificarae si selectarea va fi realizata de experti contractati de beneficiar. Se vor selecta si inregistra 320 de persoane: 

- persoane  in cautarea unui loc de munca,

- persoane inactive,

- someri,

- someri de lunga durata,

- someri peste 45 ani,

- someri tineri,

- someri de lunga durata tineri. 

Identificarea, selectarea, implicarea si mentinerea GT in proiect se va realiza prin completarea unor documente specifice (formulare, acorduri/contracte), luandu-se in calcul motivatia acestora de a-si valorifica ulterior competentele dobandite, activitate realizata de Beneficiar, care e acreditat din anul 2011 cf HG nr. 277/21.03.2002. In cadrul activitatii se va include: evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale; informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor; stabilirea traseului profesional; informare privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora; corelarea ofertei cu cererea de pe piata muncii, preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudini, experienta si cu interesele acestora. Se vor folosi seturi de teste care vor permite realizarea unei evaluari individuale si crearea unui profil individual de cariera. In cadrul activitati de consiliere profesionala se va derula in permanenta si activitatea de consiliere referitoare la legislatia muncii si se va pune accent pe drepturi, obligatii, raportul angajat-angajator si fisa P.S.I.

Expertii angajati ai Beneficiarului, in cadrul CENTRULUI DE CONSILIERE ACREDITAT PE CARE IL DETINE, vor fi responsabili de realizarea si implementarea unor planuri individuale de actiune si stabilirea unui traseu profesional pentru somerii din GT in baza profilului individual de cariera alcatuit de consilierul de orientare profesionala. Expertii se vor ocupa de instruirea somerilor in vederea alcatuirii unui CV corect si complet si in prezentarea la interviuri in vederea ocuparii unui loc de munca. GT va utiliza metode TIC, pentru eficientizarea cautarii unui loc de munca. In cadrul medierii, se va realiza centralizarea locurilor de munca vacante existente, persoanele din grupul tinta vor fi informate cu privire la aceste locuri de munca vacante, oferindu-se totodata masuri suplimentare de sprijin la cerere. 

A4. CREAREA SI ACTIVAREA GRUPURILOR DE SPRIJIN–ADAPTOR           

Activitatea are scopul de a crea mecanisme de sprijin ale grupului tinta pentru stimularea ocuparii si antreprenorii, inclusiv a mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca. Aceste grupuri vor fi grupuri formale (comitete in sprijinul intermedierii conexiunii directe intre grupul tinta si piata muncii), in care va fi implicat GT.  Se vor identifica potentiali actori relevanti la nivel regional si local in sprijinul intermedierii conexiuni directe intre GT si piata muncii, activitatea va fi realizata de 1 expert–partener, prin incheierea de acorduri de colaborare cu parteneri sociali, societatea civila, reprezentanti ai mediului de afaceri, firme de recrutare/plasare forta de munca, biserici si institutii publice. Se vor realiza minim 4 intalniri,in care se vor stabili modul de sustinere concreta a GT, precum si actiuni concrete. Intalnirile se vor realiza in spatiile puse la dispozitie de Beneficiar si Partener. 

A5. FORMARE PROFESIONALA – CURSURI ANC           

La formare profesionala vor participa 300 persoane, ceea ce reprezinta peste 93% din persoanele consiliate. Se vor furniza cursuri de: 

- Competente antreprenoriale 60ore ,

-Agent Vanzari 60ore,

-Sef ferma 150ore,

-Cofetar 360ore,

-Floricultor–Peisagist 360ore,

-Sudor 360 ore. 

Cursurile vor fi realizate de Partener, furnizor de formare profesionala autorizat conform OG nr 129/2000. Se va realiza in conformitate cu metodologia ANC, se vor asigura suporturile de curs pentru fiecare cursant;

Cursurile vor fi sustinute de personal de specialitate .Se vor intocmi tabele nominale cu participanti, se va stabili grafic cu zilele si orele pentru desfasurarea cursurilor. Pe perioada participarii la programele de formare, beneficiarii (persoanele aflate in cautarea unui loc de munca) vor avea subventii lunare, in conformitate cu metodologia de acordare a acestora ce va fi elaborata in cadrul proiectului. In cadrul activitatii de formare, se vor folosi metode TIC. Dupa realizarea grupelor se vor derula programe de formare in conformitate cu programa fiecarui curs, fiind alocate ore de pregatire teoretica si practica. Se vor utiliza tehnici si metode consacrate in formarea adultilor si cu respectarea S.O. si a S.P.P. in baza carora s-a obtinut acreditarea, a legislatiei in vigoare. Se va insista pe invatarea activa, metodele interactive de lucru, jocul de rol, demonstratia, exercitiul si alte metode si tehnici specifice proces de invatare a adultului. Vor fi incluse elemente si notiuni de dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare, protectia mediului si dreptul muncii. Se vor organiza sesiuni de evaluare la sfarsitul fiecarui curs, iar absolventii vor primi Certificate de Absolvie/Calificare,in functie de tipul cursului urmat. 

A6. BUSINESS–ADAPTOR

            Se va organiza un evenim „Business–ADAPTOR” la care vor participa antreprenori din GT, invitati–antreprenori de succes, membri din Grupurile de sprijin–ADAPTOR. Va fi realizata de membrii echipei de implementare, cu aportul celor 2 GRUPURI DE SPRIJIN–ADAPTOR. Are dublu scop:

1) de a stimula antreprenoriatul si de a prezenta exemple de succes.

2) de a evalua planurile de afaceri depuse de persoanele care au finalizat cursul de antreprenoriat din GT si care doresc sa demareze afaceri si sa devina antreprenori.

Durata 1 zi, organizarea evenimentului se va externaliza, subcontractorul asigura buna desfasurare a evenimentului: monitor prezentari invitatilor, asigurarea locatiei si logisticii necesare, serviciile de masa, sonorizare, etc. Se vor evalua planurile de afaceri depuse, evaluarea se va realiza de o comisie mixta (Beneficiar, Partener, membrii grup de sprijin); se va elabora o metodologie privind evaluarea planurilor depuse, precum si un regulament. 

A7.ASISTARE AFACERI

            Responsabil: Partenerul Anul 1, L10-12 : are scopul de a asista cei 25 noi antreprenori care si-au infiintat afaceri. Se va realiza de catre 3 experti care vor sustine antreprenorul atat pe componenta juridica si financiar-contabila, cat si a menegementului afacerii. Intalniri lunare cu antreprenorii, vor fi consultari de grup si individuale privind diverse aspecte ale afacerii lor (servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta). 

A8.JOB-CLUB–ADAPTOR

            Va fi realizat de catre echipa implementarii +2 GRUPURI DE SPRIJIN–ADAPTOR.Va facilita accesul la ocupare, agentii economici in cautarea de forta de munca isi vor prezenta profilul companiei si a posturilor vacante somerilor din GT si publicului interesat. Vor participa cel putin 100 de pers din GT, publicul interesat si cel putin 15 agenti economici interesati. Durata 1 zi, organizarea evenimentului se va externaliza,subcontractorul asigura buna desfasurare a evenim :monitori prezentei invitatilor, asigurarea locatiei, logisticii necesare,serviciile de masa, sonorizare, etc .